Etički standardi provjere činjenica

Autor: porilookAdmin
event 29.03.2024.

Kod provjere činjenica djelujemo u javnom interesu i bez pristranosti pridržavajući se visokih etičkih standarda kako bi zaštitili svoju neovisnost i vjerodostojnost uz osiguranje točnosti, objektivnosti i integriteta svog rada. U radu koji često uključuje sadržaj koji stvaraju korisnici, mora se voditi računa o poštovanju privatnosti i sigurnosti uključenih subjekata. Djelujemo neovisno, nepristrano i nestranački […]

Kod provjere činjenica djelujemo u javnom interesu i bez pristranosti pridržavajući se visokih etičkih standarda kako bi zaštitili svoju neovisnost i vjerodostojnost uz osiguranje točnosti, objektivnosti i integriteta svog rada. U radu koji često uključuje sadržaj koji stvaraju korisnici, mora se voditi računa o poštovanju privatnosti i sigurnosti uključenih subjekata.

Djelujemo neovisno, nepristrano i nestranački u svom radu, lišeni lobiranja i navijanja za određenu stranu.

Etika provjere činjenica je ključna za osiguranje točnosti, pouzdanosti i nepristranosti informacija koje se plasiraju u javni prostor, posebno u kontekstu političkih kampanja gdje je transparentnost i istinitost od presudnog značaja za demokratski proces.

Kako smo došli do etičkih standarda provjere činjenica

Etički standardi provjere činjenica razvijeni su kroz suradnju stručnjaka iz područja novinarstva, komunikologije, prava, politologije i drugih relevantnih disciplina. Ovaj proces uključuje nekoliko ključnih koraka:

Analiza postojećih standarda

Pregled postojećih novinarskih i akademskih etičkih kodeksa i smjernica, kao što su:

 • Kodeks profesionalnog ponašanja Međunarodne federacije novinara (IFJ).
 • Kodeks ponašanja Američkog društva profesionalnih novinara (SPJ).
 • Smjernice Instituta Poynter.

Proučavanje uspješnih modela provjere činjenica kao što su PolitiFact, FactCheck.org, i Snopes, te kako oni implementiraju etičke standarde u svojem radu.

Interne konzultacije: Savjetovanje sa članovima tima, uključujući novinare, političare i građane, kako bi se osigurala transparentnost i prihvaćenost standarda.

Evaluacija: Implementacija projekata provjere činjenica tijekom izbornih kampanja, te evaluacija njihovih rezultata i utjecaja.

Zašto je važno uspostaviti etičke standarde

 • Osiguravanje točnosti i pouzdanosti: Etički standardi pomažu u osiguravanju da informacije koje se provjeravaju i objavljuju budu točne i pouzdane, što je posebno važno u političkim kampanjama gdje lažne informacije mogu značajno utjecati na birače.
 • Jačanje povjerenja javnosti: Transparentnost i pridržavanje etičkih smjernica jačaju povjerenje javnosti u medije i institucije koje provode provjeru činjenica.
 • Zaštita od manipulacije: Etički standardi pomažu u zaštiti od manipulacije informacijama i dezinformacijama koje mogu narušiti demokratski proces.
 • Podrška demokratskom procesu: Pružanjem točnih informacija biračima omogućava se donošenje informiranih odluka, što je osnova zdravog demokratskog društva.
 • Održavanje profesionalnih standarda: Pomaže u održavanju visokih profesionalnih standarda unutar novinarske profesije i drugih srodnih disciplina.

Primjer primjene u projektu unapređenja kulture provjere činjenica

U kontekstu projekta unapređenja kulture provjere činjenica usmjerenog na ekonomske i gospodarske teme tijekom izborne kampanje, etički standardi su posebno važni iz nekoliko razloga:

Složenost ekonomskih tema: Ekonomske i gospodarske teme su često složene i zahtijevaju specifičnu stručnost za točnu provjeru i tumačenje.

Utjecaj na birače: Ekonomija je jedna od najvažnijih tema za birače, te netočne informacije mogu značajno utjecati na njihov izbor.

Odgovornost prema javnosti: Novinari i provjeravači činjenica imaju odgovornost prema javnosti da pruže točne, jasne i nepristrane informacije koje će pomoći u formiranju informiranog javnog mnijenja.

Primjena ovih standarda uključuje rigorozne metode provjere izvora, transparentnost u procesu provjere i objavljivanja rezultata, te odgovornost prema javnosti i profesionalnoj zajednici.

KLJUČNI PRINCIPI ETIČKIH STANDRADA

 • Nepristranost

Osoba koja provjerava činjenice treba zadržati neutralnost i nepristranost. Njezin rad ne bi trebao biti vođen političkim ili ideološkim uvjerenjima, već isključivo potragom za istinom.

 • Objektivnost

Provjera činjenica treba biti temeljena na objektivnim kriterijima. Osoba treba istražiti sve dostupne informacije i podatke, te analizirati ih s nepristranim pristupom kako bi donijela zaključke.

 • Transparentnost

Važno je biti transparentan o metodologiji provjere činjenica, izvorima informacija i bilo kakvim potencijalnim sukobima interesa. To pomaže u izgradnji povjerenja javnosti u rezultate provjere činjenica.

 • Točnost i pouzdanost

Osoba bi trebala težiti maksimalnoj točnosti u svojim provjerama činjenica i osigurati da su njezini izvori pouzdani. Prije objave rezultata, treba provjeriti i potvrditi informacije kako bi se izbjegle netočnosti.

 • Nepristrana provjera

Provjera činjenica trebala bi se fokusirati isključivo na istinu i ne bi trebala biti motivirana željom za podrškom ili kritiziranjem određene političke stranke ili kandidata.

 • Poštovanje integriteta

Osoba koja provjerava činjenice treba poštovati integritet izvora informacija i izbjegavati manipulaciju ili izobličavanje činjenica kako bi podržala određeni stav.

 • Odgovornost

Treba preuzeti odgovornost za svoj rad i javno ispraviti eventualne pogreške ili netočnosti koje su identificirane naknadno.

SUKOB INTERESA

Izbjegavanje sukoba interesa ključno je za očuvanje integriteta i objektivnosti provjere činjenica tijekom izbornih kampanja.

Načela izbjegavanja sukoba interesa prilikom odabira tema za provjeru činjenica:

 • Jasna metodologija odabira tema

Definirati jasnu metodologiju za odabir tema koje će biti podvrgnute provjeri činjenica. Ova metodologija treba biti transparentna i uključivati kriterije poput važnosti teme za javnost, učestalosti pojavljivanja određene tvrdnje u medijima, i potencijalnog utjecaja na politički diskurs.

 • Raznolikost tema

Osigurati da se odabirom tema raznoliko pokriva različite aspekte ekonomske politike i različite političke strane. To će pomoći u sprječavanju pristranosti ili favoriziranja određenih političkih interesa.

 • Konzultacija s relevantnim stručnjacima

Prije donošenja konačne odluke o odabiru tema, u slučaju dvojbe, konzultirati se s relevantnim stručnjacima iz područja ekonomije kako bi identificirali ključne teme i tvrdnje koje bi trebalo provjeriti.

 • Transparentnost u procesu

Biti i ostati transparentni u procesu odabira tema za provjeru činjenica. Objaviti informacije o kriterijima odabira tema i objasniti javnosti kako su odabrane teme provjere činjenica.

 • Izbjegavanje osobnih interesa

Osigurati da osobe koje sudjeluju u odabiru tema za provjeru činjenica ne budu osobno povezane s političkim strankama ili kandidatima. Ako postoji sumnja u mogući sukob interesa, treba razmotriti angažiranje drugih neovisnih stručnjaka za nadzor procesa odabira tema.

 • Redovita evaluacija procesa

Periodički evaluirati proces odabira tema za provjeru činjenica kako bi identificirali potencijalne nedostatke ili pristranosti te ih ispraviti na vrijeme.

Otvorenost za povratne informacije

Biti otvoren za povratne informacije i prijedloge javnosti u vezi s odabirom tema za provjeru činjenica. To može pomoći u identificiranju novih tema koje su važne za javnost, ali su možda propuštene u početnom procesu odabira.

Učiniti lako dostupnima na svojoj mrežnoj stranici relevantne dokumente.

PRIVATNOST I SIGURNOST

 • Poduzimati mjere kako bi izbjegli izlaganje izvora ili identiteta sadržaja dezinformacija koje su izradili korisnici neopravdanom javnom nadzoru.
 • Biti restriktivni, puni poštovanja i pažljivi kod spomena ili identifikacije maloljetnika i potruditi se zaštititi njihovu privatnost.
 • Anonimizirati sve osobne podatke koji bi mogli omogućiti uznemiravanje ljudi (tj. barem djelomično prikrivanje telefonskih brojeva, osobnih iskaznica ili putovnica, brojeva bankovnih računa, e-adresa…)
 • Kada je prikladno i moguće, pravo na odgovor treba ponuditi svakoj imenovanoj osobi ili organizaciji koja je izvor netočne tvrdnje i/ili je predmet značajnih kritika ili optužbi.
 • Uspostaviti mjere kojima je cilj riješiti rizik od traume ili uznemiravanja koje doživljava osoblje kao rezultat provjere činjenica

ISPRAVCI I NADOPUNE

 • Ispraviti i objaviti u razumnom roku svaku poznatu pogrešku uz napomenu da se radi o ispravku. Ako je pogreška samo gramatička ili stilska, bilješka o ispravku nije potrebna.
 • Kada se izvorna objava u kojoj je pogreška napravljena ne može uređivati, ispravak se distribuira u istom formatu i kanalu kao i izvornik tako da što je više moguće korisnici izvornika vide ispravak i ispravljenu verziju.
 • Ako je pogreška značajna, što znači da iz temelja mijenja zaključke istrage ili je jasno odstupanje od metodologije, uključiti točne informacije, kao i objašnjenje okolnosti koje su dovele do pogreške, u bilješci o ispravku. Zatim distribuirati ispravak u istom formatu i kanalima kao i izvornik.
 • Učiniti dostupnom i lako dostupnom na svojim mrežnim stranicama politiku ispravaka i evidenciju ispravaka.
 • Uključiti u svoju politiku ispravaka detaljan prikaz o tome kako procjenjuju zahtjeve za ispravke
 • Ponuditi javnosti izravne kanale da zatraže ispravak, u okviru pravila o ispravcima.
 • Voditi interni godišnji pregled objavljenih ispravaka kako bi se utvrdilo treba li izvršiti metodološke i proceduralne promjene kako bi se izbjeglo ponavljanje istih pogrešaka u budućnosti.

Sadržaj Etičkih standarda će se pravovremeno nadopunjavati i revidirati kako bi bio poboljšan i jasan tijekom korištenja.

PREUZMI – ETIČKI STANDARDI PROVJERE ČINJENICA

Ožujak 2024.

Autorica: Maja Kočiš, Hrvatska udruga za odnose s javnošću