Projekt Unaprjeđenje kulture provjere činjenica – TOČNO – predviđa razvoj specijaliziranog odjela unutar redakcije Lidera za provjeru točnosti informacija vezanih uz ekonomiju plasiranih tijekom izbora 2024. i 2025, a u partnerstvu sa stručnjacima s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

Za potrebe provođenja projekta “Unaprjeđenje kulture provjere činjenica” formirana je specijalizirana jedinica za provjeru informacija unutar medijske redakcije LIDER MEDIA d.o.o. u partnerstvu s udrugom HUOJ uz razvoj platforme i sustava označavanja provjerenih informacija.

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije, kao ni stajališta Agencije za elektroničke medije. Europska unija i Europska komisija ni Agencija za elektroničke medije ne mogu se smatrati odgovornima za njih.