Specijalizirana jedinica za provjeru činjenica

Autor: Maja Kočiš, HUOJ
event 21.06.2024.

Za potrebe provođenja projekta “Unaprjeđenje kulture provjere činjenica” formirana je specijalizirana jedinica za provjeru informacija unutar medijske redakcije Lider Media d.o.o. u partnerstvu s udrugom HUOJ uz razvoj platforme i sustava označavanja provjerenih informacija. Specijalizirana jedinica za provjeru informacijama bilježi izjave gospodarskog i ekonomskog karaktera izrečenih u javnom i medijskom prostoru predstavnika pet najpopularnijih političkih stranaka u sklopu četiri izborna […]

Za potrebe provođenja projekta “Unaprjeđenje kulture provjere činjenica” formirana je specijalizirana jedinica za provjeru informacija unutar medijske redakcije Lider Media d.o.o. u partnerstvu s udrugom HUOJ uz razvoj platforme i sustava označavanja provjerenih informacija.

Specijalizirana jedinica za provjeru informacijama bilježi izjave gospodarskog i ekonomskog karaktera izrečenih u javnom i medijskom prostoru predstavnika pet najpopularnijih političkih stranaka u sklopu četiri izborna ciklusa. Po utvrđivanju (ne)točnosti izrečene činjenice ista se dekonstruira te se predmetno daje na dvostruku provjeru stručnjacima iz reda znanstvenika i postavlja na mrežnu platformu točno.hr.

Specijaliziranu jedinicu za provjeru informacija čine novinarke istraživačice Lider Media d.o.o. te zaposlenice HUOJ-a. Uloga HUOJ-a u utvrđivanju (ne)točnosti usmjerena je prema identifikaciji mogućih upitnih tvrdnji te njihovo upućivanje na daljnju provjeru partnerima na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Tim Lider Media u svome radu u sklopu projekta stavlja fokus na dekonstrukciju, preciznije rečeno utvrđivanja točnosti ili netočnosti izrečenih tvrdnji.

Hrvatska udruga za odnose s javnošću:

Mario Aunedi Medek, voditelj projekta

Karijeru komunikacijskog stručnjaka započeo je 2001. godine u agenciji McCann-Erickson Croatia, a dvije godine kasnije s kolegama je otvorio Media Val, sadašnju Val grupu. Diplomirani je ekonomist s diplomom Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, a ima i titulu MCIPR (Member of the Chartered Institute of Public Relations) koju je stekao 2011. godine. Dodatno, 2014. godine postao je jedan od prvih certificiranih stručnjaka za odnose s javnošću u Hrvatskoj.

Najviše agencijskog iskustva ima u korporativnom sektoru radeći s velikim međunarodnim tvrtkama, dok mu je fokus zadnjih godina usmjeren i na javni i nevladin sektor. Od 2009. vodi i tvrtku kćer Alpheus Public Affairs koja se bavi zagovaranjem, javnim poslovima i odnosima s regulatornom zajednicom. 2017. godine osnovana je i partnerska boutique agencija Produkt, specijalizirana za iskustveni marketing, dok je 2021. osnovana Jedinica, agencija za brand i digitalnu komunikaciju. Četiri agencije unutar grupe okupljaju 40-ak osoba te rade s najvećim i najznačajnijim kompanijama u Hrvatskoj u gotovo svim industrijama.

Maja Kočiš diplomirala je novinarska s dugogodišnjim iskustvom na području medija, novinarstva i odnosa s javnošću. Tri godine je radila kao koordinatorica regionalnog ureda Gong u Zagrebu. Svoje znanje usavršila je kroz poziciju više stručne suradnice za odnose s javnošću i protokol u Samoboru te kao savjetnica za medije i protokol Grada Samobora. Od 2015. godine obnaša dužnost izvršne direktorice Hrvatske udruge za odnose s javnošću u Zagrebu.

Jelena Drobnjak sveučilišna je prvostupnica komunikologije i sociologije. Kroz studij je stekla iskustvo na području medija i novinarstva kroz pisanje novinskih članaka za Hrvatske Sveučilišne novine te praksu na HRT-u. Svoje iskustvo proširila je i na područje društvenih mreža radeći kao asistentica za društvene mreže u agenciji za zapošljavanje. Bila je dio udruge studenata komunikologije „Agenda“ u sklopu koje je organizirala konferencije i humanitarne događaje. Za vrijeme studija, obnašala je dužnost demonstratora na različitim kolegijima odnosa s javnošću, komunikologije i sociologije. Njezino znanje i zalaganje prepoznali su profesori i uprava fakulteta dodijelivši joj Dekanovu nagradu za najbolju studenticu preddiplomskog studija komunikologije i sociologije 2021.

Lider Media d.o.o.:

Bojana Božanić Ivanović direktorica je Lider Media, d.o.o. za izdavačku djelatnost, organiziranje poslovnih skupova i konferencija s dugogodišnjim iskustvom u svijetu novinarstva i medija. Kao direktorica u Lider Media naglasak stavlja na planiranje i operativno vođenje poslova tvrtke, zastupanje društva pojedinačno i samostalno, rukovođenja poslovnim cjelinama te kreiranje i vođenje kadrovske politike. Svoju karijeru započela je kao novinarka u Poslovnom dnevniku, a potom u Lideru gdje je napredovala na mjesto urednice tiskanog izdanja tjednog Lidera te urednica internetskog portala.

Ksenija Puškarić diplomirana je novinarka s višegodišnjim iskustvom. Praktično znanje stekla je pišući za Poslovni dnevnik, Mergermarket i Večernji list specijalizirajući se za istraživačko novinarstvo te pokrivajući ključne političke i ekonomske teme. Od 2015. godine radi kao novinarska u Lider media servisu stavljajući fokus na trendove u hrvatskom gospodarstvu i politici.

Donatella Pauković magistra je novinarstva s dugogodišnjim iskustvom u medijima i novinarstvu. Svoj put u svijetu novinarstva započela je već u studentskim danima pišući za studentski portal Studosfera, a potom obnašajući ulogu novinarke i urednice studentskih novina Global. Od 2021. godine radi za Lider Media gdje piše i uređuje vijesti, članke i intervjue za tiskano izdanje i internetski portal.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu:

Ana Tkalac Verčič redovita je profesorica na Katedri za Marketing Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je psihologiju i doktorirala ekonomiju na Sveučilištu u Zagrebu. Objavila je stotinjak znanstvenih članaka u domaćim i stranim časopisima. Koautorica je i urednica knjiga poput „Odnosi s medijima“, „Public relations metrics: research and evaluation“ te autorica sveučilišnog udžbenika „Odnosi s javnošću“. Trenutno vodi znanstvenoistraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost „Učinak digitalizacije interne komunikacije na zadovoljstvo internom komunikacijom, angažiranost zaposlenika i, posljedično, percipirano zadovoljstvo životom“. Sudjelovala je kao evaluator u akreditacijama brojnih visokoškolskih ustanova te je članica panela Hrvatske zaklade za znanost i znanstvenog odbora Centre for Employee Relations & Communication. Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja, uključujući Nagradu za najbolji znanstveni rad na EUPRERA konferenciji i nagradu Mijo Mirković za udžbenik “Odnosi s javnošću”.

Andrea Lučić izvanredna je profesorica na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2009. godine gdje predaje na dodiplomskom i diplomskom studiju te je voditeljica projekta Hrvatske zaklade za znanost „Osnaživanje financijske sposobnosti mladih potrošača kroz programe edukacije i bihevioralne intervencije! te edukativnog programa financijske odgovornosti za mlade u suradnji s Raiffeisen Mirovinskim fondom „Budi FIN – Financijski pismen i odgovoran“ i edukativnog programa financijske pismenosti s Večernjim listom i UMF-om „Mala akademija financija“. Doktorirala je 2015. godina na temu Održivi marketing kao odrednica poslovne uspješnosti na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Ružica Brečić izvanredna je profesorica na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Njezini istraživački interesi obuhvaćaju marketing malih i srednjih poduzeća, marketing hrane te ponašanje djece kao potrošača. Uključena je u međunarodne (Horizon 2020) i nacionalne znanstveno-istraživačke projekte (HRZZ). Predavanja održava na kolegijima Osnove marketinga, Marketing malih i srednjih poduzeća te Integrated marketing communication. Nekoliko puta je boravila na znanstvenom usavršavanju u inozemstvu, uključujući University of Notre Dame, University of Washington (SAD) i NewCastle University (UK). Aktivno objavljuje znanstvene radove, samostalno i u koautorstvu, u uglednim međunarodnim i domaćim časopisima te na konferencijama. Članica je organizacija ACR (Association of Consumer Research), EMAC (European Marketing Academy), Macromarketing i Cromar.

Dubravka Sinčić redovita je profesorica u trajnom zvanju od 2022. na katedri za marketing Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bila je voditeljica projekta Fonda za razvoj sveučilišta Potpora istraživanju 2 „Razvijanje metodologije za utvrđivanje stila odlučivanja o kupovini organizacijskog odbora pri odabiru usluga“ te „Razvijanje metodologije za utvrđivanje stila odlučivanja o kupovini organizacijskog kupca“, a kao istraživačica radila je na nizu projekata od kojih su samo neki EU HORIZON 2020, projekt Hrvatske zaklade za znanost „Doprinos interne komunikacije uspješnosti organizacije“, projekt uz potporu Sveučilišta u Rijeci „Strateški marketing – stvaranje identiteta konkurentnog gospodarstva“. Dubravka je član uredništva časopisa Zagreb International Review of Economics and Business ZIREB, a autorica je i članaka u znanstvenim časopisima, zbornicima radova i knjigama.