Uvjeti korištenja

Autor: Maja Kočiš, HUOJ
event 20.06.2024.

Dobro došli na mrežno mjesto posvećeno tocno.hr (u nastavku teksta: Mrežno mjesto). Pažljivo pročitajte ove Uvjete korištenja kojima se uređuje upotreba Mrežnoga mjesta (u nastavku teksta: Uvjeti upotrebe). Upotrebom Mrežnoga mjesta prihvaćate Uvjete upotrebe bez zadrške. U slučaju da imate bilo kakvih upita u vezi s upotrebom Mrežnoga mjesta, možete nam se obratiti na sljedeću […]

Dobro došli na mrežno mjesto posvećeno tocno.hr (u nastavku teksta: Mrežno mjesto).

Pažljivo pročitajte ove Uvjete korištenja kojima se uređuje upotreba Mrežnoga mjesta (u nastavku teksta: Uvjeti upotrebe). Upotrebom Mrežnoga mjesta prihvaćate Uvjete upotrebe bez zadrške.

U slučaju da imate bilo kakvih upita u vezi s upotrebom Mrežnoga mjesta, možete nam se obratiti na sljedeću adresu: Hrvatska udruga za odnose s javnošću, Ilica 5, 10 000 Zagreb.

Pravna obavijest

URL Mrežnoga mjesta: tocno.hr

Kontakt:
e-pošta: kontakt@tocno.hr
telefonski broj: +385 95 3888 216
upravitelj za objave: Maja Kočiš
izdavač: Hrvatska udruga za odnose s javnošću, s registriranim sjedištem na adresi Ilica 5, 10 000 Zagreb, koje djeluje u ime točno.hr (u nastavku teksta: Izdavač ili Mi).

Pristup mrežnom mjestu

Da biste mogli pristupati ovomu Mrežnom mjestu i upotrebljavati ga, morate biti punoljetna osoba. Ako ste maloljetni, bit će potrebna prethodna suglasnost vaših roditelja.

Vi snosite dodatne naknade za pristup i upotrebu mrežne veze.

Intelektualno vlasništvo

Prava intelektualnoga vlasništva

Za razvoj ovoga Mrežnoga mjesta bila su potrebna znatna ulaganja. Mrežno mjesto i svaki od njegovih elemenata (odnosno marke, fotografije, tekstovi, videozapisi itd.) zaštićeni su pravima intelektualnoga vlasništva. Nije dopušten nijedan oblik upotrebe, reprodukcije ili prikazivanja Mrežnoga mjesta (djelomično ili u cijelosti) ni na kojemu mediju ni u koju svrhu, uključujući, bez ograničenja, komercijalne svrhe.

Putem ovoga Mrežnog mjesta možemo vam pružati sadržaje koje smijete preuzimati (u nastavku teksta: Sadržaj koji se može preuzeti). Dodjeljujemo vam neekskluzivno i neprenosivo pravo na upotrebu Sadržaja koji se može preuzeti, isključivo za vašu osobnu i privatnu upotrebu, bez ikakve naknade, za razdoblje pravne zaštite prava intelektualnoga vlasništva kako su definirana hrvatskim i inozemnim zakonima i međunarodnim sporazumima. Zabranjen je svaki oblik reprodukcije, prikazivanja, izmjene i distribucije Mrežnoga mjesta. Preuzimanjem ili upotrebom Sadržaja koji se može preuzeti suglasni ste da ćete ga upotrebljavati u skladu s ovim Uvjetima upotrebe.

Prava trećih strana

Ovime vas podsjećamo da ste dužni ishoditi sva potrebna odobrenja i prava svih odgovarajućih nositelja prava u vezi sa sadržajem koji želite objaviti putem Mrežnoga mjesta, uključujući bilo koja i sva prava intelektualnoga vlasništva i/ili prava vlasništva na književna i umjetnička djela ili industrijske proizvode te prava na publicitet (uključujući pravo na vlastitu fotografiju), kako biste mogli bez poteškoća upotrebljavati takav sadržaj. Primjerice, dužni ste ishoditi prava na sav sadržaj (posebice fotografije) kojim se prikazuju novija arhitektonska zdanja, marketinški dizajn ili modni dizajn koji može biti prisutan (akronimi, logotipovi itd.).

Kodeks Ponašanja

Podržavamo vrijednosti tolerancije i poštovanja drugih.

Zbog toga, upotrebom ovoga Mrežnog mjesta suglasni ste da nećete:

 • objavljivati bilo kakve rasističke, nasilne, ksenofobne, zlonamjerne, neuljudne, neprimjerene ni protuzakonite komentare
 • distribuirati bilo kakav sadržaj koji može biti štetan, klevetnički, neovlašten ili zlonamjeran ili kojim se narušava pravo na privatnost ili publicitet, koji potiče na nasilje, rasnu ili etničku netrpeljivost ili koji se može protumačiti kao povreda ćudoređa ili poticaj na počinjenje određenih zločina ili prekršaja
 • upotrebljavati Mrežno mjesto u političke, propagandne ili prozelitističke svrhe
 • objavljivati bilo kakav sadržaj kojim se oglašavaju ili promiču bilo kakvi proizvodi i/ili usluge koji su konkurencija marki (ili markama) prikazanima na Mrežnome mjestu
 • mijenjati predviđenu namjenu Mrežnoga mjesta, uključujući putem njegove upotrebe kao usluge za upoznavanje
 • distribuirati bilo kakve informacije koje izravno ili neizravno mogu omogućiti nominalnu i specifičnu identifikaciju pojedinaca bez prethodnoga izričitog dopuštenja, kao što su prezime, poštanska adresa, e-adresa ili telefonski broj
 • distribuirati bilo kakve informacije ili sadržaj koji mogu biti uznemirujući za djecu i mlade; zastrašivati ili uznemirivati druge
 • obavljati protuzakonite aktivnosti, uključujući one kojima se mogu narušiti prava drugih u i na bilo kakav softver, zaštitne znakove, fotografije, slike, tekst, videozapise itd.
 • distribuirati sadržaj (uključujući fotografije i videozapise) koji prikazuju maloljetnike.

Ako imate saznanja o bilo kakvu Korisničkome sadržaju kojim se podupiru zločini protiv čovječnosti, potiče rasna netrpeljivost i/ili nasilje ili koji je povezan s dječjom pornografijom, odmah nas o tome obavijestite na e-adresu: kontakt@tocno.hr ili slanjem pisma sa svim pojedinostima na adresu: Hrvatska udruga za odnose s javnošću, Ilica 5, 10 000 Zagreb. U svojoj poruci e-pošte / pismu navedite datum kad ste otkrili takav sadržaj, svoj identitet, URL, opis spornoga sadržaja i korisnički ID njegova autora.

Ako smatrate da se bilo kojim Korisničkim sadržajem krše prethodno navedena načela, vaša prava ili prava bilo koje treće strane (npr. kršenje, uvreda, narušavanje privatnosti), možete nas o tome obavijestiti na e-adresu: tocno.hrkontakt@tocno.hr ili slanjem pisma sa svim pojedinostima na adresu: Hrvatska udruga za odnose s javnošću, Ilica 5, 10 000 Zagreb. U svojoj e-poruci / pismu navedite datum kad ste otkrili takav sadržaj, svoj identitet, URL, opis prijavljenoga sadržaja i korisnički ID njegova autora.

Sukladno odredbama važećih propisa, takva obavijest mora sadržavati sljedeće:

 • datum slanja obavijesti
 • ako je pošiljatelj fizička osoba: prezime i ime, adresu
 • ime i adresu primatelja ili, u slučaju pravne osobe, ime društva i registrirano sjedište; opis i specifičnu lokaciju u vezi s prijavljenim činjenicama (npr. URL poveznice na prijavljeni sadržaj)
 • razloge zbog kojih se takav sadržaj treba ukloniti, uključujući napomenu o zakonskim odredbama i svojstva (obrazloženja) koji se primjenjuju na činjenice
 • kopiju svake prepiske poslane autoru ili izdavaču prijavljenih informacija ili radnji kojom je zatražen njihov prekid objave, uklanjanje ili izmjena ili obrazloženje da autor ili izdavač nije bio dostupan.

Nijedna nepotpuna obavijest neće se uzeti u obzir.

UPOZORENJE: Čin prijave bilo kojega sadržaja ili radnje kao nezakonitih kako bi se postiglo njihovo uklanjanje ili zaustavila njihova distribucija podnošenjem neistinitih ili netočnih informacija kažnjivo je zatvorskom i/ili novčanom kaznom.

Informacije sadržane na Mrežnome mjestu

Opće odredbe

Ovime vas podsjećamo da može doći do netočnosti i izostavljanja informacija koje su dostupne na ovome Mrežnom mjestu, posebice zbog trećih strana. Obvezujemo se da ćemo ukloniti sve netočnosti ili upotpuniti takve informacije na Mrežnome mjestu što je prije moguće.

Informacije o proizvodima i uslugama

Hipertekstne poveznice

Hipertekstne poveznice koje se pojavljuju na Mrežnome mjestu mogu vas preusmjeriti na Mrežna mjesta koja objavljuju treće strane i na sadržaj koji ne možemo kontrolirati. U skladu s tim, u mjeri u kojoj su navedene hipertekstne poveznice uključene u ovo Mrežno mjesto za isključivu svrhu olakšavanja vašega pregledavanja interneta, pretraživanje Mrežnoga mjesta trećih strana ovisi o vašoj odluci i isključivo je vaša odgovornost.

Osobni podatci

Možemo prikupljati osobne podatke povezane s vama, posebice kada: (1) se pretplatite na neku uslugu; (2) preuzmete Sadržaj koji se može preuzeti; (3) se prijavite; (4) nam pošaljete e-poruku; (5) odgovorite na upitnik ili sudjelujete u istraživanju.

U skladu s primjenjivim zakonima i propisima imate pravo na pristup podacima te ispravljanje i brisanje podataka koji imaju veze s vama. To pravo možete iskoristiti u bilo kojemu trenutku nakon što nam pošaljete obavijest s priloženom kopijom svoje osobne iskaznice na sljedeću adresu: kontakt@tocno.hr

Za dodatne informacije o obradi vaših osobnih podataka pročitajte naša Pravila o privatnosti.

Izmjene i dopune Mrežnog mjesta i uvjeta uporabe

Možemo izmijeniti i dopuniti sadržaj i informacije navedene na Mrežnome mjestu te ove Uvjete upotrebe, posebice u svrhu usklađivanja s novim primjenjivim zakonima i/ili propisima i/ili radi poboljšanja Mrežnoga mjesta.

O svakoj izmjeni i dopuni obavijestit ćemo vas putem Mrežnoga mjesta prije njihova stupanja na snagu pod ovim Uvjetima upotrebe. Naknadna upotreba Mrežnoga mjesta smatra se vašim pristankom na nove Uvjete upotrebe, osim ako je za izmjenu i dopunu potrebna vaša izričita suglasnost.

Izjava o odricanju odgovornosti

Neprekidno nastojimo osiguravati pristup Mrežnomu mjestu i Sadržaju koji se može preuzeti. Međutim, ne možemo jamčiti trajnu dostupnost i pristupačnost Mrežnoga mjesta. Katkad ćemo možda morati privremeno obustaviti pristup cjelokupnomu Mrežnom mjestu ili njegovim dijelovima, posebice za potrebe tehničkoga održavanja.

Dodatno naglašavamo da internetske, informatičke i telekomunikacijske mreže nisu lišene pogrešaka te da može doći do prekida i kvarova. Ne možemo pružati nikakva jamstva u tome pogledu, stoga nismo odgovorni ni za kakvu štetu povezanu s upotrebom internetskih, informatičkih ili telekomunikacijskih mreža, uključujući, bez ograničenja:

 • loš prijenos i/ili primanje bilo kakvih podataka i/ili informacija putem interneta; vanjske napade ili računalne viruse
 • svu nefunkcionalnu prijemnu opremu ili komunikacijske mreže te
 • svaku pogrešku interneta koja može onemogućiti pravilan rad Mrežnoga mjesta.

Izdavač ni u kojemu slučaju nije niti će biti odgovoran za bilo koji gubitak ili štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na neizravnu štetu, izmaklu korist ili bilo koji gubitak ili štetu nastale kao posljedica gubitka podataka ili prihoda nastalih odnosno u vezi s upotrebom Mrežnoga mjesta, odnosno pruženih informacija, niti odgovoran za bilo kakve troškove, naknade, zahtjeve bilo kakve vrste nastale odnosno uzrokovane upotrebom odnosno oslanjanjem na informacije pružene putem Mrežnoga mjesta.

Mjerodavno pravo i sporovi

Ovi Uvjeti upotrebe regulirani su zakonima Republike Hrvatske.
U slučaju pojavljivanja problema obratite se našoj korisničkoj službi:

e-adresa: kontakt@tocno.hr / adresa: Hrvatska udruga za odnose s javnošću, Ilica 5, 10 000 Zagreb

Bilo kakav potrošački spor rješavat će se pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu.

U Zagrebu, 15. ožujka 2024.