NIti istinita, niti neistinita

Koliko je porasla cijena kruha od početka mandata HDZ-a?

Demontaža – NOVA TV

S obzirom da je cijena kruha u konačnici poskupila za 57,5% izjava Selak Raspudić (Most) NITI JE ISTINITA, NITI NEISTINITA.

Politička reporterka Sabina Tandara Knezović, Nova TV, u emisiji “Demontaža” ugostila je u utorak, 2. travnja, predstavnike pet najpopularnijih političkih opcija u Hrvatskoj: Marin Piletić (HDZ), Arsen Bauk (SDP), Marija Selak Raspudić (Most), Davor Dretar (DP) i Sandra Benčić (Možemo!).

Predstavnica Mosta Marija Selak Raspudić, kroz repliku upućenu predstavniku HDZ-a Marinu Piletiću, istaknula je kako je: „Od početka mandata HDZ-a cijena kruha je porasla za 60%.” (izvor: Demontaža, 25:03 minuta)

Istražili smo navedenu izjavu te utvrdili da izjava nije NI ISTINITA NITI NEISTINITA. Uspoređujući dostupne podatke iz veljače 2024. godine s onima iz rujna 2016. godine, kada je HDZ preuzeo vlast, vidljivo je povećanje cijene kruha i žitarica za 57,5%. Nadalje, analiza podataka iz 2020. godine pokazuje povećanje od 52,6% što upućuje na to da u prvome mandatu HDZ-a nije došlo do značajnog povećanja cijena kruha i žitarica. Povećanje cijena koje je započelo 2021. godine rezultat je globalnih kretanja rasta cijena navedenih sirovina. Zaključno, cijena kruha porasla je, međutim ne za 60%, već za 57,5%.

Naime, rezultati istraživanja Indeksi potrošačkih cijena objavljuje se isključivo u agregiranom obliku tj. u obliku indeksa i stopa, a prema službenoj klasifikaciji ECOICOP (Europska klasifikacija osobne potrošnje prema namjeni).

Tražene podatke za indekse potrošačkih cijena Državni zavod za statistiku (DZS) raspolaže prema klasifikaciji ECOICOP na razini 01.1.1. Kruh i žitarice te ih možete pronaći u PC-Axis bazi podataka – Tabela 1.2 Indeksi potrošačkih cijena prema ECOICOP klasifikaciji, po mjesecima.

Posljednji raspoloživi podaci u PC-Axis bazi podataka odnose se na veljaču 2024.