netočno

Jesu li u Hrvatskoj cijene nekretnina u zadnjih 10 godina porasle?

U proteklih deset godina cijene nekretnina u Hrvatskoj nisu porasle za 62 posto (da jesu, prosječna cijena u 2023. iznosila bi 2278 eura po kvadratu).

Na službenoj Facebook stranicama Socijaldemokratske partije Hrvatske, 27. svibnja objavljen je status u kojem se navodi: „U Hrvatskoj su cijene nekretnina u zadnjih 10 godina porasle za 62 posto.“

Navedena izjava je NETOČNA.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u drugom polugodištu 2013. godine prosječna cijena 1 m2 novih stanova koje su prodavala trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a, iznosila je 10 589 kuna (što je 1406 eura).

S druge strane, također prema podacima DZS-a, u drugom polugodištu 2023. godine prosječna cijena 1 m2 novih stanova koje su prodavala trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a, iznosila je 2359 eura.

Dakle, gledajući posljednje dostupne podatke, u proteklih deset godina cijene nekretnina u Hrvatskoj nisu porasle za 62 posto (da jesu, prosječna cijena u 2023. iznosila bi 2278 eura po kvadratu), već su porasle 67,9 posto.

Ipak treba uvažiti objašnjenje Državnog zavoda za statistiku, kako u izračun nisu uključene sve nekretnine u prometu, nego samo one za koje su dostupni podaci.

Također, Državni zavod za statistiku navodi da: „Služba statistike građevinarstva u svojim priopćenjima o cijenama prodanih novih stanova objavljuje podatak o broju prodanih novih stanova na temelju kojih je izračunata cijena. Međutim, zbog nedostupnosti ažurnih informacija o svim pravnim osobama – prodavateljima novih stanova u nekom razdoblju, ovo statističko istraživanje provodi se na ograničenom obuhvatu pravnih osoba/trgovačkih društava, a selekcija je izvršena prema njihovoj djelatnosti u Statističkom poslovnom registru, broju zaposlenih i/ili neto prometu (ukupno oko 1 000 potencijalnih izvještajnih jedinica).

Stoga podaci o broju i površini stanova ne iskazuju obujam prodaje svih novih stanova u izvještajnom razdoblju. Taj podatak objavljuje se samo zato da bi korisnici mogli, ovisno o svojim potrebama, ocijeniti analitičku vrijednost podataka o prosječnim cijenama s obzirom na obuhvat jedinica promatranja.“