netočno

Preko 31% umirovljenika u Hrvatskoj bilo je u riziku od siromaštva

Prema podacima koje je objavio  Državni zavod za statistiku (DZS), stariji građani su u najvećoj mjeri rizika od siromaštva

Na službenoj Facebook stranici MOŽEMO – politička platforma, 5. lipnja emitirana je Konferencija za medije o politikama rada, socijalnih prava i mirovina u EU i RH u sklopu koje su govorili kandidati političke platforme MOŽEMO za Europski parlament Jelena Miloš i Damir Bakić.

Jelena Miloš izjava je: “I prošle godine recimo prema podacima DZS-a, je preko 31% umirovljenika u Hrvatskoj bio u riziku od siromaštva.” (Izvor: Facebook, 3:21 minuta)

Istražili smo izjavu te je ona NETOČNA.

Prema podacima koje je objavio  Državni zavod za statistiku (DZS), stariji građani su u najvećoj mjeri rizika od siromaštva. Prema dobi i spolu, najviša stopa rizika od siromaštva je bila u osoba u dobi od 65 ili više godina te je iznosila 34,8 posto. U toj je dobnoj skupini razlika prema spolu najveća te je stopa rizika od siromaštva u žena iznosila 38,8, a u muškaraca 29,3 posto. Najniža je stopa rizika od siromaštva bila u osoba u dobi od 25 do 54 godine i iznosila je 12,6 posto. U muškaraca te dobi iznosila je 12,8 posto, a u žena 12,5 posto.